Het project

30% van de beroepsactieve bevolking is meer dan 30 minuten onderweg van of naar het werk. 9% heeft zelfs meer dan 60 minuten nodig. Zo blijkt uit het Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen (OVG 4.4). Maar wat als we deze tijd nuttig kunnen gebruiken door onze kantoorjob uit te oefenen terwijl we ons verplaatsen? Klinkt interessant, zeker als de werkgever deze uren effectief erkent als gewerkte uren. 

Reistijd wordt werktijd

Deze 'office on wheels', wordt voor woon-werkverkeer ingezet en legt dagelijks een vast traject af. Van zodra een werknemer instapt, begint zijn werkdag. De bus biedt namelijk dezelfde faciliteiten als een standaard kantoor. Via een optimale verbinding kan de werknemer zijn documenten raadplegen die zich in de cloud bevinden, of zelfs inloggen op de server van het werk.

Ontsluiting bedrijventerreinen

Terwijl het traditionele collectieve vervoer vooral woongebieden en centrumgebieden aandoet, bedient dit 'office on wheels' in eerste instantie bedrijven en bedrijventerreinen die slecht/niet bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. En dat zijn er heel wat in Vlaanderen.

Test met prototype

Bij aanvang van het project wordt op basis van een eerste technische en functionele analyse een prototype ontwikkeld. Dit voertuig zal gedurende een testperiode van 6 maanden actief ingezet worden. De bevindingen die daaruit voortvloeien, vormen de basis voor een verbeterde technische, sociale en economische analyse. Deze analyse biedt dan weer waardevolle input voor de ontwikkeling van een businessmodel voor busoperatoren.

Doelstellingen

Met dit project onderzoeken we:

  • De haalbaarheid van een hoogwaardig uitgeruste kantoorbus als verplaatsingsmiddel voor woon-werkverkeer; 
  • De haalbaarheid van een snelle en veilige internetverbinding voor alle reizigers;
  • Hoe reistijd kan omgezet worden in werktijd; 
  • Welke trajecten in aanmerking komen voor een kantoorbus; 
  • Wat de randvoorwaarden zijn voor een haalbare businessmodel.