+32 (0)472 25 40 69

Elise Raman

Projectbeheerder


Heb je vragen of bedenkingen? Ik help je graag verder!

Neem contact op


WerkgeverWerknemerOverheidOverige

Reserveren

De Olympus Mobility app is toegankelijk vanaf september 2018, tot dan kan u zich hier alvast préregistreren, zodat we contact met u kunnen opnemen en tijdig de nodige toegangen in orde kunnen brengen zodat uw werknemers vanaf september probleemloos hun plekje kunnen reserveren.

Reserveren van een zitje op een kantoorbus type 3 door de eindgebruiker is slechts mogelijk nadat de werkgever hiertoe het nodige contact heeft gehad met Office On Wheels en toegang heeft verleend aan de eindgebruiker via de Olympus Mobility app.


WerkgeverWerknemerOverheidOverige

Ik heb interesse om te reizen van:
naar:

Veelgestelde vragen

1Hoe bepaal ik welk type kantoorbus voor mijn bedrijf in aanmerking komt?
Belangrijk is om een grondige potentieelstudie uit te voeren alvorens een kantoorbus in te zetten voor de werknemers van je bedrijf.
Hierbij onderzoek je als bedrijf vanuit welke richting je personeel vooral komt (woonplaats), hoeveel bedienden een vast/flexibel werkschema hebben en een functie die deels vanuit de kantoorbus kan uitgevoerd worden, …

Indien blijkt dat je een groot aantal bedienden binnen het bedrijf hebt dat dagelijks vanuit eenzelfde richting naar het werk reist, kan een kantoorbus type 1 voor dat traject ingelegd worden. Indien blijkt dat het personeel eerder versnipperd over Vlaanderen woont, kan er worden bekeken of er een of meerdere type 2 kantoorbussen kan worden ingelegd in samenwerking met een aantal andere bedrijven in eenzelfde regio/op eenzelfde bedrijventerrein of dat de medewerkers beter gebruik maken van het type 3 kantoorbussen.
2Wat zijn de tussenstops op de verschillende lijnen type 3 die vanaf september 2018 zullen worden geëxploiteerd?
Voor de initiatiefase van het nieuwe project is bewust gekozen zo weinig mogelijk tussenstops te voorzien op de 9 trajecten. Gezien we vooral een kwalitatieve dienstverlening wensen aan te bieden, wensen we te vermijden dat kantoorbusgebruikers aan de tussenhaltes dienen te wachten op de bus.

Enkel wanneer een traject tussen de starthalte en een tussenliggende halte helemaal niet filegevoelig is en perfect kan worden ingeschat wanneer de bus aan de halte zal toekomen, kan een halte op een bepaald traject in aanmerking genomen worden.
3Om hoe laat vertrekken de bussen type 3 ’s morgens en ’s avonds aan de opstapplaatsen?
Alle bussen zullen om 7u ’s morgens aanwezig zijn aan de starthalte en daar om 7u30 vertrekken. Op die manier komen alle bussen, afhankelijk van de lengte en de filegevoeligheid van het traject toe aan de eindhalte tussen 8u30 en 9u30.

’s Avonds vertrekken alle bussen opnieuw aan de eerste halte om 16u15. Op die manier kunnen uw werknemer nog tot 16u deelnemen aan meetings op de bedrijfssite.
4Kan ik als individueel persoon gebruik maken van de kantoorbusdienstverlening van Office On Wheels?
Office On Wheels biedt een B2B-dienstverlening aan. Dit wil zeggen dat het steeds het bedrijf is dat voor de medewerkers beslist of er al dan niet gebruik kan gemaakt worden van de kantoorbussen van Office On Wheels.

Bij een type 1 en type 2 kantoorbus wordt een kantoorbus gehuurd voor een bepaalde periode waarbinnen de bus een vast traject aflegt op dagdagelijkse basis exclusief voor de werknemers van één of enkele bedrijven. Bij deze types kantoorbusdiensten worden plaatsje op de bus gereserveerd volgens de door de bedrijven vastgelegde interne regels. Maandelijks wordt een vast bedrag gefactureerd aan het bedrijf/de bedrijven die gebruik maken van deze types kantoorbusdiensten.

Voor type 3 is het zo dat alle bedrijven in de bestemmingszone van een bepaald kantoorbustraject gebruik kunnen maken van de diensten van Office On Wheels. Hierbij krijgt een bedrijf dat gebruik wenst te maken van Office On Wheels een account via dewelke gebruiksrechten kunnen toegekend worden diens medewerkers. Zo kan een eindgebruiker enkel mits de expliciete toestemming van zijn werkgever gebruik maken van de Office On Wheels dienstverlening. Voor het gebruik van dit type kantoorbus, krijgt het bedrijf maandelijks een factuur toegestuurd voor het totaal aan gereserveerde plaatsen op de kantoorbussen door de werknemers.